Về

Tập đoàn Phát triển Kinh tế Quận Los Angeles là một tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào tăng trưởng kinh tế công bằng ở khu vực Los Angeles. Chúng tôi sử dụng nghiên cứu để thúc đẩy các ngành công nghiệp chính, cung cấp hỗ trợ kinh doanh, hợp tác với các tổ chức giáo dục để phát triển lực lượng lao động mạnh mẽ và cung cấp cho các quan chức chính phủ dữ liệu kinh tế để đảm bảo sự tăng trưởng liên tục của Quận Los Angeles. Truy cập https://laedc.org/ để biết thêm thông tin. https://laedc.org/