Biểu tượng câu đố

Người giải quyết vấn đề

Thích phân tích và giải quyết vấn đề. Thích quan sát, suy nghĩ và hiểu thông tin. Thích làm việc với DATA.

Nghề nghiệp

Công nghệ sinh học
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Quốc phòng & Không gian
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Công trình
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Vận tải và kho bãi
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Giáo dục
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Quốc phòng & Không gian
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Công nghệ sinh học
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh học
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Cộng đồng & Dịch vụ xã hội
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Công nghệ sinh học
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Môi trường
Công nghệ sinh học
Quốc phòng & Không gian
Các dịch vụ chuyên nghiệp khác
Quốc phòng & Không gian
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Y tế
Thực phẩm và đồ uống
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Công trình
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Quốc phòng & Không gian
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Năng lượng
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Năng lượng
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Công nghệ sinh học
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Công nghệ
Công nghệ
Cộng đồng & Dịch vụ xã hội
Năng lượng
Cộng đồng & Dịch vụ xã hội
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Quốc phòng & Không gian
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Giáo dục
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Cộng đồng & Dịch vụ xã hội
Công nghệ sinh học
Quốc phòng & Không gian
Công nghệ sinh học
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Quốc phòng & Không gian
Công nghệ sinh học
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Y tế
Cộng đồng & Dịch vụ xã hội
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Công trình
Y tế
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Thực phẩm và đồ uống
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Công nghệ sinh học
Quốc phòng & Không gian
Công trình
Entrepreneurship
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Quốc phòng & Không gian
Entrepreneurship
Các dịch vụ chuyên nghiệp khác
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Quốc phòng & Không gian
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Xây dựng & Thương mại lành nghề
Giải trí, Truyền thông & Thể thao

Tiêu điểm liên quan

Kim và Assia
Xem và lắng nghe câu chuyện của Kimberly và Assia với tư cách là sinh viên Hỗ trợ Nha khoa tại Foothill College.
Daniel Vignon
Phóng viên Katelyn của Gladeo phỏng vấn Daniel về cách anh trở thành Trợ lý Giáo sư.
Chuyên gia vệ sinh nha khoa Heather
Phóng viên Katelyn của Gladeo phỏng vấn Heather về sự nghiệp của cô với tư cách là Chuyên gia vệ sinh nha khoa.
Matt
Xem và lắng nghe câu chuyện nghề nghiệp của Matt Romero và cách anh ấy trở thành Nhà thiết kế cảnh quan tại Studio-MLA.  
Chris Lee
Những khía cạnh bổ ích nhất trong sự nghiệp của bạn là gì? Khía cạnh bổ ích nhất trong sự nghiệp của tôi chắc chắn là khả năng biến các khái niệm thành thực tế hữu hình. Thật vô cùng hài lòng khi chứng kiến một ý tưởng phát triển từ bản thiết kế của nó thành một sự hiện diện không gian, chức năng. Từ góc độ rộng hơn, tôi rất tự hào khi đóng góp cho một tổ chức có tư duy tiến bộ nhằm cách mạng hóa bối cảnh sản xuất. Khi chúng ta thấy mình hơn nửa thế kỷ kể từ cuộc cách mạng công nghiệp cuối cùng, điều quan trọng là phải mở ra sự thay đổi và hiện đại hóa các phương pháp tiếp cận của chúng ta đối với sản xuất ... Đọc thêm
Joss
Xem và nghe câu chuyện sự nghiệp của Joss Tillard-Gates và cách anh ấy trở thành Giám đốc Các vấn đề Cộng đồng tại Clark Construction.