Kinesiotherapist

Biểu tượng
Biểu tượng Trình tạo
Biểu tượng
Biểu tượng người
Biểu tượng
Biểu tượng câu đố
Vai trò liên quan: Vật lý trị liệu (PT), Nhà trị liệu nghề nghiệp (OT), Nhà trị liệu phục hồi chức năng, Nhà sinh lý học tập thể dục, Nhà trị liệu thể thao, Huấn luyện viên thể thao, Nhà trị liệu giải trí, Nhà trị liệu khiêu vũ / vận động, Huấn luyện viên cá nhân, Chuyên gia phục hồi chức năng tim

Spotlights

Tiêu đề tương tự

Vật lý trị liệu (PT), Nhà trị liệu nghề nghiệp (OT), Nhà trị liệu phục hồi chức năng, Nhà sinh lý học tập thể dục, Nhà trị liệu thể thao, Huấn luyện viên thể thao, Nhà trị liệu giải trí, Nhà trị liệu khiêu vũ / vận động, Huấn luyện viên cá nhân, Chuyên gia phục hồi chức năng tim

Mô tả công việc

Một Kinesiotherapist là một chuyên gia chăm sóc sức khỏe chuyên sử dụng các liệu pháp tập thể dục và vận động để phục hồi chức năng và cải thiện chức năng thể chất của các cá nhân. Họ làm việc với những bệnh nhân có nhiều tình trạng y tế, chấn thương hoặc khuyết tật khác nhau, nhằm tăng cường sức mạnh, tính linh hoạt, sức bền và khả năng vận động tổng thể của họ.

Trách nhiệm công việc
 • Thiết kế các chương trình tập thể dục cá nhân dựa trên tình trạng y tế và nhu cầu phục hồi chức năng của bệnh nhân.
 • Thực hiện các bài tập trị liệu để cải thiện sức mạnh, tính linh hoạt và khả năng vận động chức năng của bệnh nhân.
 • Theo dõi và đánh giá sự tiến triển của bệnh nhân trong các buổi tập thể dục và điều chỉnh kế hoạch điều trị khi cần thiết.
 • Phối hợp với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe để phát triển các kế hoạch phục hồi chức năng toàn diện.
 • Giáo dục bệnh nhân về các kỹ thuật và chiến lược tập thể dục thích hợp để quản lý tình trạng của họ.
 • Duy trì hồ sơ bệnh nhân chính xác và tài liệu về tiến trình điều trị.
Các kỹ năng cần thiết trong công việc
 • Hiểu biết sâu sắc về giải phẫu, sinh lý học và kinesiology.
 • Thành thạo trong việc đánh giá khả năng thể chất và hạn chế của bệnh nhân.
 • Kiến thức về các kỹ thuật và phương thức tập thể dục trị liệu.
 • Kỹ năng giao tiếp và giao tiếp hiệu quả để làm việc với bệnh nhân và nhóm chăm sóc sức khỏe.
 • Khả năng điều chỉnh các chương trình tập thể dục để phù hợp với các điều kiện y tế khác nhau.
 • Chú ý đến chi tiết trong việc theo dõi tiến trình của bệnh nhân và duy trì hồ sơ.
Lộ trình tiêu biểu
Lộ trình Kinesiotherapist

Nguồn cấp tin tức

Các khóa học và công cụ trực tuyến