Điều khoản sử dụng

Cập nhật lần cuối vào ngày 20 tháng 2018 năm XNUMX

1. CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN

Việc bạn sử dụng các sản phẩm, phần mềm, dịch vụ và trang web và tất cả các trang được liên kết tương ứng (gọi chung là "Trang web"), do Gladeo sở hữu hoặc điều hành ("Gladeo"), chỉ có thể được truy cập bởi bạn nếu bạn tuân thủ đầy đủ các điều khoản sử dụng được mô tả ở đây ("Điều khoản sử dụng").

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ (NHƯ ĐƯỢC ĐỊNH NGHĨA BÊN DƯỚI). BẰNG CÁCH TRUY CẬP TRANG WEB, SỬ DỤNG NỘI DUNG HOẶC SỬ DỤNG BẤT KỲ PHẦN NÀO CỦA TRANG WEB HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO (MỖI DỊCH VỤ NHƯ ĐƯỢC ĐỊNH NGHĨA BÊN DƯỚI), BẠN ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY, BAO GỒM TUYÊN BỐ TỪ CHỐI BẢO ĐẢM, TRỌNG TÀI RÀNG BUỘC, TỪ BỎ QUYỀN XÉT XỬ CỦA BỒI THẨM ĐOÀN VÀ LỰA CHỌN LUẬT CALIFORNIA. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN DƯỚI ĐÂY, THÌ BẠN KHÔNG THỂ TRUY CẬP TRANG WEB HOẶC SỬ DỤNG NỘI DUNG HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO. SỰ CHẤP NHẬN CỦA GLADEO ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH RÕ RÀNG DỰA TRÊN SỰ ĐỒNG Ý CỦA BẠN ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY, ĐỂ LOẠI TRỪ TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC. NẾU CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY ĐƯỢC GLADEO COI LÀ MỘT ĐỀ NGHỊ, VIỆC CHẤP NHẬN ĐƯỢC GIỚI HẠN RÕ RÀNG ĐỐI VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY.

BẠN THỪA NHẬN VÀ HIỂU RẰNG GLADEO LÀ MỘT CÔNG TY TƯ NHÂN VÀ KHÔNG PHẢI LÀ MỘT THỰC THỂ ĐƯỢC QUẢN LÝ BỞI BẤT KỲ TRƯỜNG HỌC HOẶC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOẶC BẤT KỲ TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ NÀO KHÁC.

YOU ACKNOWLEDGE AND UNDERSTAND THAT YOUR USE OF THE SERVICES DOES NOT GUARANTEE YOU ANY PARTICULAR OUTCOME OR SUCCESS, OR THAT YOU WILL OBTAIN EMPLOYMENT THROUGH THE SERVICES.

2. ELIGIBILITY

The Services are only intended for users in the United States.  To receive the Services you must be either a company or, if you are an individual, at least 13 years old. If you are between 13 years and 17 years old, your legal guardian must read these Terms of Use.  If you are the parent or legal guardian of a user of the Services who is under 18 years old, you consent to such user's use of the Services, assume the obligations provided in these Terms of Use, and assume full responsibility for such user’s use of the Services. If you do not so qualify, do not attempt to use the Services. This Terms of Use will be void and without effect, and you will not be eligible to use any Services, if you do not satisfy these age and jurisdiction requirements.

3. MODIFICATIONS OF TERMS OF USE

Gladeo reserves the right, at its sole discretion, to modify or replace the Terms of Use at any time. You shall be responsible for regularly reviewing these terms and becoming familiar with any such modifications. Your use of the Services following any modification constitutes your acceptance of the terms and conditions of the Terms of Use, as modified.  In addition, when using particular Gladeo owned or operated services, you and Gladeo shall be subject to any posted guidelines or rules applicable to such services, which may be posted from time to time. All such guidelines or rules are hereby incorporated by reference into the Terms of Use.

4. DESCRIPTION OF SERVICES

Tùy thuộc vào việc tuân thủ đầy đủ các Điều khoản sử dụng, Gladeo sẽ cung cấp cho bạn Dịch vụ. "Dịch vụ" có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, việc lưu trữ, quản lý, chia sẻ, liên kết và cung cấp thông tin, phương tiện, tệp tài liệu và những thứ tương tự (bao gồm, nhưng không giới hạn ở văn bản, nhận xét của người dùng, tin nhắn, thông tin, dữ liệu, đồ họa, hình ảnh, hình ảnh, minh họa, phần mềm, âm thanh, video, thông tin sản phẩm Gladeo, thông tin dịch vụ Gladeo và các tài liệu tương tự do Gladeo hoặc người dùng bên thứ ba cung cấp, còn được gọi chung là "Nội dung"). Các Dịch vụ mà Gladeo cung cấp luôn phát triển và hình thức và bản chất của Dịch vụ mà Gladeo cung cấp có thể thay đổi theo thời gian mà không cần thông báo trước cho bạn.   Gladeo có thể thay đổi, đình chỉ hoặc ngừng Dịch vụ hoặc bất kỳ Nội dung nào vì bất kỳ lý do gì, bất kỳ lúc nào, bao gồm cả tính khả dụng của bất kỳ tính năng hoặc phần nào của Nội dung. Gladeo cũng có thể áp đặt các giới hạn đối với Dịch vụ hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn vào các phần hoặc tất cả các Dịch vụ mà không cần thông báo hoặc chịu trách nhiệm pháp lý. Bạn hiểu và đồng ý rằng Dịch vụ được cung cấp "AS-IS" và Gladeo không chịu trách nhiệm về tính kịp thời, xóa, phân phối sai hoặc không lưu trữ bất kỳ thông tin liên lạc nào của người dùng, cài đặt cá nhân hóa hoặc Nội dung. Bạn chịu trách nhiệm có được quyền truy cập vào Dịch vụ và việc truy cập đó có thể liên quan đến phí của bên thứ ba (chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc phí thời gian phát sóng). Ngoài ra, bạn phải cung cấp và chịu trách nhiệm về tất cả các thiết bị cần thiết để truy cập Dịch vụ.

Dịch vụ có thể bao gồm các quảng cáo, có thể được nhắm mục tiêu đến Nội dung hoặc thông tin về Dịch vụ, các truy vấn được thực hiện thông qua Dịch vụ hoặc thông tin khác. Các loại và mức độ quảng cáo của Gladeo trên Dịch vụ có thể thay đổi.

In consideration for Gladeo granting you access to and use of the Services, you agree that Gladeo and its third party providers and partners may place such advertising on the Services or in connection with the display of Content or information from the Services whether submitted by you or others.

5. YOUR REGISTRATION OBLIGATIONS

To use some of the Services, you may be required to create an account and provide information to Gladeo.  In consideration of your use of the Services, you represent that you have the legal authority to form a binding contract and are not a person or company barred from receiving services under the laws of the United States or other applicable jurisdiction. By creating an account, you also represent that you are at least 13 years old (and if you are between 13 and 17 years old, you must have your legal guardian read these Terms of Use in their entirety).  You also agree to: (a) provide true, accurate, current and complete information about yourself as prompted by the Services’ registration form as set forth below and (b) maintain and promptly update such information to keep it true, accurate, current and complete. If you provide any information that is untrue, inaccurate, not current or incomplete, or Gladeo has reasonable grounds to suspect that such information is untrue, inaccurate, not current or incomplete, Gladeo has the right to suspend or terminate your account and refuse any and all current or future use of the Services (or any portion thereof). As a condition to using portions of the Services, you may be required to register with Gladeo and provide a valid email address, select a password and personalized site name (“Registration Data”). All information you provide to Gladeo shall be accurate, complete, and updated. You may not (i) select or use as a personalized site name a name of another person with the intent to impersonate that person; (ii) use as a personalized site name a name subject to any rights of a person other than you without appropriate authorization; or (iii) use as a personalized site name a name that is otherwise offensive, vulgar or obscene as determined by Gladeo. Gladeo reserves the right to refuse registration of, or cancel a personalized site name in its sole discretion. You will receive a password and account designation upon completing the Services’ registration process. You are responsible for maintaining the confidentiality of the password and account and are fully responsible for all activities that occur under your password or account. You agree to (a) immediately notify Gladeo of any unauthorized use of your password or account or any other breach of security, and (b) ensure that you exit from your account at the end of each session. Gladeo cannot and will not be liable for any loss or damage arising from your failure to comply with this Section.

6. USER CONDUCT

Bạn hiểu rằng tất cả Nội dung, cho dù được đăng công khai hay truyền tải riêng tư, là trách nhiệm duy nhất của cá nhân hoặc công ty mà Nội dung đó bắt nguồn từ đó. Điều này có nghĩa là bạn, chứ không phải Gladeo, hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả Nội dung mà bạn tải lên, đăng, gửi email, truyền tải hoặc cung cấp thông qua Dịch vụ. Gladeo không kiểm soát Nội dung được đăng qua Dịch vụ và do đó, không đảm bảo tính chính xác, toàn vẹn hoặc chất lượng của Nội dung đó. Bạn hiểu rằng bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn có thể tiếp xúc với Nội dung xúc phạm, khiếm nhã hoặc phản cảm. Trong mọi trường hợp, Gladeo sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ Nội dung nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ Nội dung nào, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh do việc sử dụng bất kỳ Nội dung nào được đăng, gửi qua email, truyền tải hoặc cung cấp thông qua Dịch vụ.

Như một điều kiện sử dụng, bạn cam kết không sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào trái pháp luật hoặc bị cấm theo Điều khoản sử dụng này, hoặc bất kỳ mục đích nào khác không được Gladeo dự định một cách hợp lý.  Gladeo có quyền xóa bất kỳ Nội dung nào mà không cần thông báo - Gladeo có thể xóa tài liệu đã đăng bất cứ lúc nào. Gladeo cũng có quyền chấm dứt cung cấp Dịch vụ cho bạn theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình.

Accordingly, without limitation, you agree not to use the Services:
a.     to abuse, harass, threaten, impersonate or intimidate any person;
b.     to access, post, email, download, reproduce, display, perform, distribute or otherwise make available any Content that infringes any patent, trademark, trade secret, copyright or other proprietary rights of any party, or that is unlawful, harmful, threatening, vulgar, invasive of another’s privacy, libelous, defamatory, obscene, pornographic, promotes illegal activities, violent, racist, sexist, homophobic, discriminatory, abusive, or offensive;
c.      to post or transmit, or cause to be posted or transmitted, any communication or solicitation designed or intended to obtain password, account, or private information from any other user;
d.     to create or submit unwanted email (“Spam”) to any other  user or any URL;
e.     to “stalk” another user;
f.      after Gladeo has refused registration of, or canceled your account, whether by attempting to register using a different email address, personalized site name or otherwise, to circumvent the account registration process;
g.     for the benefit of any third party (which shall include, without limitation, allowing more than one person to use a Services account) when not expressly authorized by Gladeo;
h.    to harm minors in any way;
i.     to impersonate any other person or entity;
j.      to upload, email, transmit or otherwise make available Content in violation of any contractual or other legal obligation, to which you are bound;
k.    to upload, post, email, transmit or otherwise make available any material that contains software viruses or any other computer code, files or programs designed to interrupt, destroy or limit the functionality of any computer software or hardware or telecommunications equipment;
l.      to interfere with or disrupt the Services or servers or networks connected to the Services, or disobey any requirements, procedures, policies or regulations of networks connected to the Services;
m.   to intentionally or unintentionally violate any applicable local, state, national or international law;
n.     to provide material support or resources (or to conceal or disguise the nature, location, source, or ownership of material support or resources) to any organization(s) designated by the United States government as a foreign terrorist organization pursuant to section 219 of the Immigration and Nationality Act;
o.     to reproduce, duplicate, copy, sell, trade, resell or exploit for any commercial purposes, any portion of the Services (including your Gladeo ID), use of the Services, or access to the Services;
p.     to promote or endorse any political issues or candidates;
q.    to collect or store personal data about other users in connection with the prohibited conduct and activities set forth in paragraphs a through p above;
r.     to link to any website with Content that is offensive, indecent or objectionable; and/or
s.     to make offers or solicitations that are not valid, not honored, misrepresentative, illegal or inappropriate.

Ngoài ra, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không: (i) thực hiện bất kỳ hành động nào áp đặt, hoặc có thể áp đặt theo quyết định riêng của Gladeo một tải trọng lớn không hợp lý hoặc không tương xứng lên cơ sở hạ tầng của Gladeo; (ii) can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường của Dịch vụ hoặc bất kỳ hoạt động nào được thực hiện trên Dịch vụ; hoặc (iii) bỏ qua bất kỳ biện pháp nào mà Gladeo có thể sử dụng để ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập vào Dịch vụ.

Your use of any information learned through the Services or while in the Site is limited to the express purposes set forth in these Terms of Use; all other uses, including, without limitation, sending unsolicited bulk e-mail, are strictly prohibited.
 

Bạn thừa nhận rằng Gladeo có thể hoặc không thể sàng lọc trước Nội dung, nhưng Gladeo và những người được chỉ định sẽ có quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình để sàng lọc trước, từ chối hoặc xóa bất kỳ Nội dung nào có sẵn thông qua Dịch vụ. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, Gladeo và những người được chỉ định sẽ có quyền xóa hoặc từ chối phân phối bất kỳ Nội dung nào vi phạm Điều khoản sử dụng hoặc bị phản đối và chấm dứt người dùng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ. Bạn đồng ý rằng bạn phải đánh giá và chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng bất kỳ Nội dung nào, bao gồm bất kỳ sự phụ thuộc nào vào tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của Nội dung đó. Về vấn đề này, bạn thừa nhận rằng bạn không được dựa vào bất kỳ Nội dung nào do Gladeo tạo ra hoặc gửi cho Gladeo, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin trong tất cả các phần khác của Dịch vụ.

Bạn thừa nhận, đồng ý và đồng ý rằng Gladeo có thể truy cập, lưu giữ và tiết lộ thông tin tài khoản và Nội dung của bạn nếu luật pháp yêu cầu hoặc với niềm tin tốt rằng việc bảo vệ hoặc tiết lộ quyền truy cập đó là cần thiết một cách hợp lý để: (a) tuân thủ luật pháp, quy định, quy trình pháp lý hiện hành hoặc yêu cầu của chính phủ; (b) thực thi Điều khoản Sử dụng; (c) phản hồi các khiếu nại rằng bất kỳ Nội dung nào vi phạm quyền của bên thứ ba; (d) trả lời các yêu cầu của bạn về dịch vụ khách hàng; hoặc (e) bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của Gladeo, người dùng và công chúng.  Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách Gladeo xử lý thông tin thu thập được thông qua Dịch vụ và Trang web bằng cách đọc Chính sách quyền riêng tư.

Bạn hiểu rằng việc xử lý kỹ thuật và truyền tải Dịch vụ, bao gồm cả Nội dung của bạn, có thể liên quan đến (a) truyền qua các mạng khác nhau; và (b) các thay đổi để phù hợp và thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật của mạng hoặc thiết bị kết nối.

Bạn hiểu rằng khi sử dụng Dịch vụ, bạn sẽ được tiếp xúc với Nội dung từ nhiều nguồn khác nhau và Gladeo không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hữu ích, an toàn hoặc quyền sở hữu trí tuệ của hoặc liên quan đến Nội dung đó. Bạn cũng hiểu và thừa nhận rằng bạn có thể tiếp xúc với Nội dung không chính xác, xúc phạm, không đứng đắn hoặc phản cảm và bạn đồng ý từ bỏ và theo đây từ bỏ mọi quyền hoặc biện pháp khắc phục hợp pháp hoặc công bằng mà bạn có hoặc có thể có đối với Gladeo liên quan đến điều đó, và, trong phạm vi luật hiện hành cho phép, đồng ý bồi thường và giữ gladeo vô hại, chủ sở hữu, nhà điều hành, chi nhánh, người cấp phép và người được cấp phép trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép liên quan đến tất cả các vấn đề liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ.
 
Trong mọi trường hợp, Gladeo sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ Nội dung nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ Nội dung nào, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh do việc sử dụng bất kỳ Nội dung nào được đăng, gửi qua email, truyền tải hoặc cung cấp thông qua Dịch vụ hoặc phát sóng ở nơi khác.

Please report any violation of the Terms of Use to the following email: contact@gladeo.org.

7. PROPRIETARY RIGHTS

Gladeo tôn trọng tài sản trí tuệ của người khác và yêu cầu người dùng làm điều tương tự. Nếu bạn tin rằng tác phẩm của bạn đã bị sao chép theo cách cấu thành vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bạn đã bị vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho Gladeo, theo Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số ("DMCA"), qua e-mail đến contact@gladeo.org hoặc "Thông báo DMCA", 3110 Main Street, Tòa nhà C, Santa Monica, CA 90405. Vui lòng bao gồm những điều sau đây, theo yêu cầu của DMCA:

 • Xác định (các) tác phẩm có bản quyền mà bạn cho rằng bị vi phạm.
 • Xác định Nội dung bạn khiếu nại đang vi phạm (các) bản quyền và cung cấp đủ thông tin để Gladeo xác định vị trí hợp lý Nội dung đó.
 • Bao gồm chữ ký thực hoặc chữ ký điện tử của chủ sở hữu bản quyền hoặc người được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu bản quyền ("Người xác nhận quyền sở hữu").
 • Bao gồm tên, địa chỉ và (các) số điện thoại của Nguyên đơn.
 • Bao gồm một tuyên bố rằng Người xác nhận quyền sở hữu thực sự tin rằng việc sử dụng Nội dung bị tranh chấp không được chủ sở hữu bản quyền hoặc đại diện của chủ sở hữu bản quyền cho phép.
 • Bao gồm một tuyên bố, theo hình phạt nếu khai man, rằng thông tin trong thông báo vi phạm bản quyền là chính xác và Người xác nhận quyền sở hữu được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.

Khi Gladeo nhận được thông báo vi phạm với tất cả các thông tin cần thiết và có thể xác định được Nội dung bị cáo buộc vi phạm, Gladeo sẽ xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào Nội dung của chủ đề. Gladeo cũng sẽ thực hiện các bước hợp lý để thông báo kịp thời cho người đã đăng nội dung chủ đề. Gladeo sẽ cho họ cơ hội gửi thông báo phản đối. Thông báo phản đối phải bao gồm những điều sau đây, để có hiệu lực theo DMCA:

 • Chữ ký vật lý hoặc điện tử của người gửi thông báo phản đối;
 • Xác định Nội dung đã bị xóa hoặc quyền truy cập bị vô hiệu hóa và vị trí mà Nội dung xuất hiện trước khi bị xóa hoặc quyền truy cập vào Nội dung đã bị vô hiệu hóa;
 • Một tuyên bố theo hình phạt nếu khai man rằng Nội dung đã bị xóa hoặc vô hiệu hóa do nhầm lẫn hoặc xác định sai Nội dung bị xóa hoặc vô hiệu hóa;
 • Tên, địa chỉ, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại của người gửi thông báo phản đối;
 • A statement that the person submitting the counter-notification consents to the jurisdiction of Federal District Court for his/her judicial district, or if the person is outside the United States, for any judicial district in which Gladeo may be found, and that the person will accept service of process from the person who submitted the DMCA claim or his/her agent.
   

Hơn nữa, Gladeo có thể thực hiện bất kỳ hành động nào mà gladeo cho là phù hợp (theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình), bao gồm, nhưng không giới hạn, xóa, chấm dứt hoặc đình chỉ bất kỳ Nội dung nào do bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào cung cấp, nếu Gladeo tin rằng vì bất kỳ lý do gì mà bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào không có đủ quyền trong Nội dung để cho phép sử dụng đầy đủ hoặc truy cập thông qua các Trang web.

All intellectual property rights in and to the Services are and shall be owned by Gladeo, absolutely. Those rights include, but are not limited to, database rights, copyright, design rights (whether registered or unregistered), patents, trademarks (whether registered or unregistered) and other similar rights, wherever existing in the world, together with the right to apply for protection of the same. All other trademarks, logos, service marks, company or product names set forth in the Service are the property of their respective owners.

Gladeo’s Rights: As between Gladeo and you, Gladeo and its affiliates and licensors own and retain all rights in the Services, which contain proprietary and confidential information that is protected by applicable intellectual property and other laws. Except as expressly authorized by Gladeo and except to the limited extent expressly prohibited by applicable law, you may not (nor permit others to) reverse engineer, copy, modify, publish, transmit, distribute, perform, display or sell any of Gladeo’s proprietary information.  Gladeo trademarks and service marks and other Gladeo logos and product and service names are trademarks of Gladeo, Inc. (the “Gladeo Marks”). Without Gladeo’s prior permission, you agree not to display or use in any manner the Gladeo Marks.  Moreover any attempt to use any “spider”, “robot”, “bot”, “scraper” “data miner” or any program, device, algorithm, process or methodology to access, acquire, copy or monitor the Sites or pages, data or content found on the Sites for the purpose of  scraping the Services or Content without the prior consent of Gladeo is expressly prohibited.

Your Rights: It is your responsibility to ensure that you obtain all consents, authorizations and clearances in any Content owned or controlled by third parties that you access or communicate to others in connection with the Services. Any copying, downloading, burning or distribution capabilities with respect to Content shall not constitute a grant or waiver of any rights of the copyright owners of any Content. The availability of any Content does not transfer to you any commercial or promotional use rights in Content.

Bạn hoặc bên cấp phép bên thứ ba, nếu thích hợp, giữ lại tất cả bằng sáng chế, nhãn hiệu và bản quyền đối với bất kỳ Nội dung nào bạn gửi, đăng hoặc hiển thị trên hoặc thông qua Dịch vụ và bạn có trách nhiệm bảo vệ các quyền đó, nếu thích hợp. Bằng cách gửi, đăng hoặc hiển thị Nội dung (văn bản, video hoặc nội dung dưới bất kỳ hình thức nào) trên hoặc thông qua Dịch vụ, bạn cấp cho Gladeo giấy phép toàn cầu, vĩnh viễn, không độc quyền, không thể hủy ngang, có thể chuyển nhượng, có thể chuyển nhượng, miễn phí bản quyền (với quyền cấp phép phụ) để tạo các dẫn xuất và sử dụng, lưu trữ, chỉnh sửa, sao chép, tái tạo, hiển thị, lưu trữ, tái tạo, in lại, xử lý, sửa đổi, Nội dung đó trên Dịch vụ cho mục đích hiển thị, phân phối và quảng bá Dịch vụ hoặc bất kỳ định dạng hoặc kênh nào khác. Bạn tuyên bố rằng bạn có tất cả các giấy phép, quyền, sự đồng ý và sự cho phép cần thiết để cung cấp Đệ trình của Người dùng và cấp các giấy phép nêu trên.

Bạn đồng ý rằng giấy phép này bao gồm quyền Gladeo cung cấp Nội dung đó cho các công ty, tổ chức hoặc cá nhân khác hợp tác với Gladeo để cung cấp, phát sóng, phân phối hoặc xuất bản Nội dung đó trên các phương tiện và dịch vụ khác, tuân theo các Điều khoản Sử dụng này cho việc sử dụng Nội dung đó.

Việc sử dụng bổ sung như vậy của Gladeo, hoặc các công ty, tổ chức hoặc cá nhân khác hợp tác với Gladeo, có thể được thực hiện mà không phải trả tiền bồi thường cho bạn liên quan đến Nội dung mà bạn gửi, đăng, truyền tải hoặc cung cấp thông qua Dịch vụ.

Bạn chịu trách nhiệm về việc bạn sử dụng Dịch vụ, cho bất kỳ Nội dung nào bạn cung cấp và về bất kỳ hậu quả nào của chúng, bao gồm cả việc sử dụng Nội dung của bạn bởi những người dùng khác và đối tác bên thứ ba. Bạn hiểu rằng Nội dung của bạn có thể được phát lại bởi các đối tác của Gladeo và nếu bạn không có quyền gửi Nội dung cho việc sử dụng đó, bạn có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý. Gladeo sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ việc sử dụng Nội dung nào của bạn bởi Gladeo theo Điều khoản sử dụng này. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có tất cả các quyền, quyền hạn và thẩm quyền cần thiết để cấp các quyền được cấp ở đây cho bất kỳ Nội dung nào bạn gửi.

Subject to your compliance with these Terms of Use, Gladeo grants you a personal, worldwide, royalty-free, non-assignable and non-exclusive license to use the software that is provided to you by Gladeo as part of the Services. This license is for the sole purpose of enabling you to use and enjoy the benefit of the Services as provided by Gladeo, in the manner permitted by this Terms of Use.

8. GLADEO PRIVACY POLICY

Registration Data and certain other information about you is subject to Gladeo’s Privacy Policy. You understand that through your use of the Services you consent to the collection and use (as set forth in the Privacy Policy) of this information, including the transfer of this information to the United States and/or other countries for storage, processing and use by GLADEO and its affiliates.  As part of providing you the Services, GLADEO may need to provide you with certain communications, such as service announcements and administrative messages. These communications are considered part of the Services, which you may not be able to opt-out from receiving.
 

9. BỒI THƯỜNG

You will indemnify and hold harmless Gladeo, its parents, subsidiaries, affiliates, customers, vendors, donors, interns, volunteers, trustees, directors, officers and employees from any liability, damages, expenses, and costs (including reasonable attorneys’ fees) arising from (i) any claim or demand made by any third party due to or arising out of your access to the Sites, use of the Services, your Content or violation of the Terms of Use, or (ii) the infringement by you, or any third party using your account, of any intellectual property or other right of any person or entity.

10. WARRANTY DISCLAIMERS

Nội dung của bên thứ ba. Phần lớn Nội dung được hiển thị liên quan đến Dịch vụ được phát triển bởi những người mà Gladeo không kiểm soát được. Theo đó, Dịch vụ có thể bao gồm (hoặc hướng bạn đến các trang web chứa) Nội dung mà một số người thấy phản cảm, không phù hợp hoặc xúc phạm. Gladeo không thể đảm bảo rằng việc bạn sử dụng Dịch vụ sẽ không khiến bạn tiếp xúc với Nội dung ngoài ý muốn hoặc bị phản đối và Gladeo không chịu trách nhiệm về những ảnh hưởng của Nội dung đối với bạn, cách bạn có thể diễn giải hoặc sử dụng Nội dung hoặc những hành động bạn có thể thực hiện do tiếp xúc với Nội dung. Theo đây, bạn miễn trừ Gladeo khỏi mọi trách nhiệm pháp lý đối với việc bạn đã có được hoặc không có được Nội dung thông qua Dịch vụ. Gladeo không đưa ra tuyên bố nào liên quan đến bất kỳ nội dung nào có trong hoặc được truy cập thông qua Dịch vụ và Gladeo chưa xác minh độc lập bất kỳ thông tin nào được cung cấp từ bên thứ ba.  Hơn nữa, Gladeo sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý về tính chính xác, tuân thủ bản quyền, tính hợp pháp hoặc tính đúng đắn của tài liệu có trong hoặc được truy cập thông qua Dịch vụ.

GLADEO MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO THE INFORMATION, CONTENT, MATERIALS, QUALITY, PRODUCTS OR SERVICES INCLUDED ON OR OTHERWISE MADE AVAILABLE TO YOU THROUGH THE SITES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED IN WRITING. AS SUCH, GLADEO DOES NOT GUARANTEE THE ACCURACY, CORRECTNESS, TIMELINESS, RELIABILITY, NON-INFRINGEMENT, OR COMPLETENESS OF ANY INFORMATION OR CONTENT ON THE SITES. YOU EXPRESSLY AGREE THAT YOUR USE OF THE SERVICES AND CONTENT IS AT YOUR SOLE RISK.

General Disclaimer. THE SERVICES, CONTENT, AND SITE ARE PROVIDED ON AN “AS IS” BASIS.  GLADEO AND ITS SUBSIDIARIES, AFFILIATES, OFFICERS, EMPLOYEES, DONORS, AGENTS, PARTNERS AND LICENSORS EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGEMENT. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. GLADEO AND ITS SUBSIDIARIES, AFFILIATES, OFFICERS, EMPLOYEES, AGENTS, PARTNERS AND LICENSORS MAKE NO WARRANTY THAT (i) THE SERVICES WILL MEET YOUR REQUIREMENTS; (ii) THE SERVICES WILL BE UNINTERRUPTED, TIMELY, SECURE OR ERROR-FREE; (iii) THE RESULTS THAT MAY BE OBTAINED FROM THE USE OF THE SERVICES WILL BE ACCURATE OR RELIABLE; (iv) THE QUALITY OF ANY PRODUCTS, SERVICES, INFORMATION OR OTHER MATERIAL PURCHASED OR OBTAINED BY YOU THROUGH THE SERVICES WILL MEET YOUR EXPECTATIONS; OR (v) ANY ERRORS IN THE SERVICE WILL BE CORRECTED. ANY MATERIAL DOWNLOADED OR OTHERWISE OBTAINED THROUGH THE USE OF THE SERVICES IS ACCESSED AT YOUR OWN DISCRETION AND RISK, AND YOU WILL BE SOLELY RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE TO YOUR COMPUTER SYSTEM OR LOSS OF DATA THAT RESULTS FROM THE DOWNLOAD OF ANY SUCH MATERIAL. NO ADVICE OR INFORMATION, WHETHER ORAL OR WRITTEN, OBTAINED BY YOU FROM GLADEO OR THROUGH OR FROM THE SERVICES SHALL CREATE ANY WARRANTY NOT EXPRESSLY STATED IN THE TERMS OF USE.  GLADEO EXPRESSLY DISCLAIMS ANY AND ALL VICARIOUS LIABILITY.
 
MOREOVER, THE SERVICES MAY CONTAIN ADVICE, OPINIONS, INSTRUCTIONS AND STATEMENTS FROM GLADEO, ITS USERS, AND OTHER CONTENT AND INFORMATION PROVIDERS. THIS CONTENT IS INTENDED TO BE USED FOR INFORMATIONAL AND ENTERTAINMENT PURPOSES ONLY. YOU USE THE SITE AND CONTENT AT YOUR OWN RISK. WE STRONGLY URGE YOU TO CONSULT A PROFESSIONAL OR SOME OTHER AUTHORITY IN THE APPROPRIATE FIELD BEFORE USING ANY OF THE CONTENT.

11. LINKS

The Services may provide, or third parties may provide, links to other websites or other resources. Because Gladeo has no control over such sites and resources, you acknowledge and agree that Gladeo is not responsible for the availability of such external sites or resources, and does not endorse and is not responsible or liable for any Content, advertising, products or other materials on or available from such sites or resources. You further acknowledge and agree that Gladeo shall not be responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with use of or reliance on any such Content, goods or services available on or through any such site or resource.  You acknowledge sole responsibility for and assume all risk arising from your use of any such websites or resources.  You agree not to provide links from your Content that is not related to your Content or is inappropriate.

12. INTERSTATE NATURE OF COMMUNICATIONS ON GLADEO NETWORK

When you register with Gladeo, you acknowledge that in using the Services to send electronic communications, you will be causing communications to be sent through Gladeo’s computer networks, portions of which are located in California and may be in other locations in the United States and/or countries abroad. As a result, and also as a result of Gladeo’s network architecture and business practices and the nature of electronic communications, even communications that seem to be intrastate in nature can result in the transmission of interstate communications regardless of where you are physically located at the time of transmission. Accordingly, by agreeing to this Terms of Use, you acknowledge that use of the Service may result in interstate data transmissions.

13. UNITED STATES ONLY

The Services are intended only for users in the United States.  By using the Services, you agree and acknowledge that the Services are hosted in the United States and that data collected through the Services will be stored and processed in the United States and other countries.  Please be advised that through your continued use of the Services, which is governed by U.S. law, these Terms of Use, and the Gladeo Privacy Policy, you are transferring your personal data to the United States and you consent to (a) such transfer, (b) the application of the laws of the United States and/or the State of California with respect to any dispute arising from or related to the Privacy Policy and/or your use of the Services, without regard to conflicts of laws principles, and (c) the exclusive jurisdiction of the courts of the United States and the State of California.  You acknowledge that the laws of the United States and other countries in which the data from the Services is processed may not be as comprehensive as those that exist in your home jurisdiction.

14. IDEAS AND SUGGESTIONS MADE TO GLADEO

By submitting ideas or suggestions to Gladeo through its suggestion web pages, if any, you acknowledge and agree that: (a) your ideas and suggestions do not contain confidential or proprietary information; (b) Gladeo is not under any obligation of confidentiality, express or implied, with respect to the ideas or suggestions; (c) Gladeo shall be entitled to use or disclose (or choose not to use or disclose) such ideas and suggestions for any purpose, in any way, in any media worldwide; (d) Gladeo may have something similar to the ideas or suggestions already under consideration or in development; (e) your ideas or suggestions automatically become the property of Gladeo without any obligation of Gladeo to you; and (f) you are not entitled to any compensation or reimbursement of any kind from Gladeo under any circumstances.

15. LIMITATION OF LIABILITY

YOU EXPRESSLY UNDERSTAND AND AGREE THAT GLADEO AND ITS SUBSIDIARIES, AFFILIATES, MEMBERS, DONORS, MANAGERS, OFFICERS, EMPLOYEES, AGENTS, PARTNERS AND LICENSORS SHALL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR EXEMPLARY DAMAGES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, GOODWILL, USE, DATA OR OTHER INTANGIBLE LOSSES (EVEN IF GLADEO HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES), RESULTING FROM: (i) THE USE OR THE INABILITY TO USE THE SERVICES; (ii) THE COST OF PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS AND SERVICES RESULTING FROM ANY GOODS, DATA, INFORMATION OR SERVICES PURCHASED OR OBTAINED OR MESSAGES RECEIVED OR TRANSACTIONS ENTERED INTO THROUGH OR FROM THE SERVICES; (iii) UNAUTHORIZED ACCESS TO OR ALTERATION OF YOUR TRANSMISSIONS, CONTENT OR DATA; (iv) STATEMENTS OR CONDUCT OF ANY THIRD PARTY ON THE SERVICES; OR (v) ANY OTHER MATTER RELATING TO THE SERVICES.  SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF CERTAIN WARRANTIES OR THE LIMITATION OR EXCLUSION OF LIABILITY FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. ACCORDINGLY, SOME OF THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU, AND THE FOREGOING PARAGRAPH SHALL NOT APPLY TO A RESIDENT OF NEW JERSEY TO THE EXTENT DAMAGES TO SUCH NEW JERSEY RESIDENT ARE THE RESULT OF GLADEO’S NEGLIGENT, FRAUDULENT OR RECKLESS ACT(S) OR INTENTIONAL MISCONDUCT.  YOU AGREE THAT GLADEO HAS NO RESPONSIBILITY OR LIABILITY FOR THE DELETION OR FAILURE TO STORE ANY CONTENT MAINTAINED OR POSTED BY OR THROUGH THE SITES OR SERVICES.

16. MODIFICATIONS TO SERVICES

Gladeo reserves the right at any time and from time to time to modify or discontinue, temporarily or permanently, the Services (or any part thereof) with or without notice. You agree that Gladeo shall not be liable to you or to any third party for any modification, suspension or discontinuance of the Services.

17. TERMINATION

Gladeo sẽ cố gắng thông báo cho bạn khi quyền truy cập Dịch vụ của bạn sắp hết hạn. Khi hết hạn Dịch vụ của bạn, Gladeo duy trì quyền xóa Nội dung cho tất cả người dùng được tạo trong tài khoản Dịch vụ của bạn.

Bạn có thể hủy quyền truy cập của mình vào Dịch vụ bất kỳ lúc nào và việc hủy sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Để hủy, hãy đăng nhập vào tài khoản của bạn và chuyển đến phần tài khoản và chọn tùy chọn Xóa tài khoản.

Bạn đồng ý rằng Gladeo có thể, trong một số trường hợp nhất định và không cần thông báo trước, ngay lập tức chấm dứt tài khoản Gladeo của bạn, bất kỳ địa chỉ email nào được liên kết và quyền truy cập vào Dịch vụ. Nguyên nhân của việc chấm dứt như vậy sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở, (a) vi phạm hoặc vi phạm Điều khoản sử dụng hoặc các thỏa thuận hoặc nguyên tắc kết hợp khác, (b) yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ khác, (c) yêu cầu của bạn (xóa tài khoản tự khởi tạo) theo cách trên, (d) ngừng hoặc sửa đổi tài liệu đối với Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào trong đó), (e) các vấn đề hoặc sự cố kỹ thuật hoặc bảo mật không mong muốn, (f) thời gian không hoạt động kéo dài và / hoặc (g) sự tham gia của bạn vào các hoạt động gian lận hoặc bất hợp pháp. Việc chấm dứt tài khoản Gladeo của bạn có thể bao gồm (i) xóa quyền truy cập vào tất cả các dịch vụ trong Dịch vụ, (ii) xóa mật khẩu của bạn và (iii) cấm sử dụng thêm Dịch vụ. Hơn nữa, bạn đồng ý rằng tất cả các việc chấm dứt vì lý do chính đáng sẽ được thực hiện theo quyết định riêng và tuyệt đối của Gladeo và Gladeo sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ việc chấm dứt tài khoản của bạn, bất kỳ địa chỉ email nào được liên kết hoặc quyền truy cập vào Dịch vụ.

Gladeo cũng có quyền chấm dứt tài khoản của bạn vì bất kỳ lý do gì hoặc không có lý do gì sau một ngày thông báo cho bạn.

Upon termination of your account, your right to use the Services will immediately cease. Gladeo’s proprietary rights, disclaimer of warranties, indemnities, limitations of liability and miscellaneous provisions shall survive any such termination.

18. Governing Law and Jurisdiction

The Terms of Use shall be governed by and construed in accordance with the laws of the state of California (except with regard to its conflicts of laws principles), as if made within California between two residents thereof, and the parties submit to the exclusive jurisdiction of Los Angeles, California.

19. Disputes

Notwithstanding the foregoing sentence, (but without limiting, and you hereby acknowledge and agree to, Gladeo’s right to seek injunctive or other equitable relief in any court of competent jurisdiction), any disputes arising from or relating to these Terms of Use (including the enforceability of this arbitration provision) shall be referred to and administered by a single arbitrator in accordance with the Judicial Arbitration and Mediation Service, Inc. (“JAMS”) Streamlined Arbitration Rules and Procedures. The arbitrator shall be affiliated with JAMS and selected by joint agreement of the parties. In the event the parties cannot agree on an arbitrator within thirty (30) days of the initiating party providing the other party with written notice that it plans to seek arbitration, the parties shall each select an arbitrator affiliated with JAMS, which arbitrators shall jointly select a third such arbitrator to resolve the dispute. In the event that you are able to demonstrate that the costs of arbitration will be prohibitive as compared to the costs of litigation, Gladeo will pay as much of your filing and hearing fees in connection with the arbitration as the arbitrator deems necessary to prevent the arbitration from being cost-prohibitive.  The written decision of the arbitrator shall be final and binding on the parties. The arbitration proceeding shall be carried on and heard in Los Angeles, California using the English language and pursuant to the rules of (and administered by) JAMS.  THE ARBITRATION OF DISPUTES PURSUANT TO THIS PARAGRAPH SHALL BE IN YOUR INDIVIDUAL CAPACITY, AND NOT AS A PLAINTIFF OR CLASS MEMBER IN ANY PURPORTED CLASS ACTION OR REPRESENTATIVE PROCEEDING. YOU MAY NOT BRING ANY CLAIM AS A PRIVATE ATTORNEY GENERAL ON BEHALF OF OTHER SIMILARLY SITUATED PERSONS.  THE ARBITRATOR MAY NOT CONSOLIDATE OR JOIN THE CLAIMS OF OTHER PERSONS OR PARTIES WHO MAY BE SIMILARLY SITUATED.  If any part of this arbitration provision is deemed to be invalid, unenforceable or illegal (other than that claims will not be arbitrated on a class or representative basis), or otherwise conflicts with the rules and procedures established by JAMS, then the balance of this arbitration provision shall remain in effect and shall be construed in accordance with its terms as if the invalid, unenforceable, illegal or conflicting provision were not contained herein. If, however, the portion that is deemed invalid, unenforceable or illegal is that claims will not be arbitrated on a class, representative, or collective basis, or as a private attorney general on behalf of other persons similarly situated, then the entirety of this arbitration provision shall be null and void, and neither you nor Gladeo shall be entitled to arbitrate the dispute.  BY AGREEING TO THE ARBITRATION OF DISPUTES AS SET FORTH HEREIN, YOU AGREE THAT YOU ARE WAIVING YOUR RIGHT TO A JURY TRIAL AND LIMITING YOUR RIGHT TO APPEAL. DO NOT USE THE SERVICES IF YOU DO NOT AGREE TO THE FOREGOING BINDING ARBITRATION PROVISIONS.

20. MISCELLANEOUS

No agency, partnership, joint venture, or employment is created as a result of the Terms of Use and you do not have any authority of any kind to bind Gladeo in any respect whatsoever. The failure of either party to exercise in any respect any right provided for herein shall not be deemed a waiver of any further rights hereunder. Gladeo shall not be liable for any failure to perform its obligations hereunder where such failure results from any cause beyond Gladeo’s reasonable control, including, without limitation, mechanical, electronic or communications failure or degradation (including “line-noise” interference). If any provision of the Terms of Use is found to be unenforceable or invalid, that provision shall be limited or eliminated to the minimum extent necessary so that the Terms of Use shall otherwise remain in full force and effect and enforceable. The Terms of Use is not assignable, transferable or sublicensable by you except with Gladeo’s prior written consent. You agree that your Gladeo account is non-transferable and any rights to your Gladeo ID or contents within your account terminate upon your death or dissolution, as applicable. Gladeo may transfer, assign or delegate the Terms of Use and its rights and obligations without consent.  Both parties agree that the Terms of Use is the complete and exclusive statement of the mutual understanding of the parties and supersedes and cancels all previous written and oral agreements, communications and other understandings relating to the subject matter of the Terms of Use. You also may be subject to additional terms and conditions that may apply when you use or purchase certain other Gladeo Services, affiliate services, third-party content or third-party software. You agree that regardless of any statute or law to the contrary, any claim or cause of action arising out of or related to use of the Services or the Terms of Use must be filed within one (1) year after such claim or cause of action arose or be forever barred. The section titles in this Terms of Use are for convenience only and have no legal or contractual effect. You agree that, except as otherwise expressly provided in this Terms of Use, there shall be no third-party beneficiaries to this Terms of Use. Gladeo may provide you with notices, including those regarding changes to the Terms of Use, by email or postings on the Services.

Amendment to GLADEO Terms of Use for Government Entities

Gladeo thừa nhận rằng với tư cách là một tổ chức chính phủ Hoa Kỳ ("Tổ chức Chính phủ"), khi ký kết thỏa thuận với các bên khác, bạn phải tuân theo các luật và quy định hiện hành của liên bang, bao gồm các luật và quy định liên quan đến các tiêu chuẩn đạo đức, giới hạn bồi thường, ràng buộc luật tài chính, quảng cáo và xác nhận, tự do thông tin, luật điều chỉnh và diễn đàn và quy trình giải quyết tranh chấp (gọi chung là "Cân nhắc của Chính phủ"). Cơ quan Chính phủ muốn sử dụng Dịch vụ của Gladeo theo Điều khoản Sử dụng được sửa đổi theo đây và Gladeo sẵn sàng cho phép sử dụng như được nêu trong tài liệu này.

1. Điều khoản sử dụng.

Khi sử dụng Dịch vụ, Cơ quan Chính phủ đồng ý tuân theo Điều khoản Sử dụng (theo đây được kết hợp bởi tài liệu tham khảo này) như được sửa đổi bởi Bản sửa đổi này.  Để rõ ràng, Bản sửa đổi này chỉ chi phối việc sử dụng Dịch vụ của Tổ chức Chính phủ chứ không phải bất kỳ tính năng hoặc chức năng nào khác trên dịch vụ.

2. Xung đột, sử dụng điều khoản.

Trong trường hợp có xung đột giữa các điều khoản và điều kiện của Điều khoản sử dụng và các điều khoản và điều kiện của Bản sửa đổi này, các điều khoản và điều kiện của Bản sửa đổi này sẽ được áp dụng. Trừ khi được quy định rõ ràng khác trong Bản sửa đổi này, tất cả các thuật ngữ viết hoa ở đây sẽ có ý nghĩa được quy định trong Điều khoản sử dụng.

3. Sửa đổi, bổ sung.

(a) Luật điều chỉnh. Phần "Luật điều chỉnh và quyền tài phán" theo đây sẽ bị xóa toàn bộ và được thay thế bằng các mục sau:
"Luật điều chỉnh và thẩm quyền. Các Điều khoản Sử dụng này sẽ được điều chỉnh, giải thích và thực thi theo luật pháp của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Trong trường hợp không có luật liên bang, luật pháp của tiểu bang California sẽ được áp dụng ".

(b) Tranh chấp. Phần điều chỉnh cách thức và vị trí xử lý các tranh chấp liên quan đến Điều khoản sử dụng sẽ bị xóa toàn bộ và được thay thế bằng các mục sau:
"Tranh chấp. Bạn và Gladeo sẽ cố gắng giải quyết mọi tranh chấp một cách thân thiện. Trách nhiệm pháp lý của Cơ quan Chính phủ và nghĩa vụ của tổ chức này đối với Công ty do bất kỳ vi phạm nào của Cơ quan Chính phủ đối với bất kỳ quy định nào của Điều khoản Sử dụng này hoặc bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ Điều khoản Sử dụng này sẽ được xác định theo Đạo luật Tranh chấp Hợp đồng, Đạo luật Khiếu nại Liên bang, Đạo luật Tucker hoặc bất kỳ luật hiện hành nào khác.

(c) Bồi thường. Phần bồi thường trong Điều khoản sử dụng theo đây sẽ bị xóa toàn bộ và được thay thế bằng các mục sau:
"Tuyên bố từ chối trách nhiệm. Bạn đồng ý rằng tài khoản của bạn trên Dịch vụ Gladeo sẽ đóng vai trò như một kênh phân phối bổ sung cho thông tin của chính phủ, nhưng trong mọi trường hợp sẽ không phục vụ hoặc được đại diện làm trang web hoặc trang chủ chính thức cho Cơ quan Chính phủ.

(d) Thẩm quyền. Phần sau đây được thêm vào Điều khoản sử dụng:
"Đại diện bổ sung; Thẩm quyền. Tổ chức Chính phủ theo đây tuyên bố và đảm bảo rằng cá nhân đồng ý với Điều khoản Sử dụng là đủ điều kiện hợp lệ và có thẩm quyền thích hợp để đồng ý với Điều khoản Sử dụng và Bản sửa đổi này thay mặt cho Tổ chức Chính phủ và Cơ quan Chính phủ đã xác định rằng việc tham gia vào Điều khoản Sử dụng và Sửa đổi này không cấu thành việc mua lại chính phủ liên bang và không phải tuân theo bất kỳ quy định mua sắm liên bang nào.

(e) Các thay đổi đối với Điều khoản Sử dụng. Phần sau đây được thêm vào Điều khoản sử dụng:
"Các thay đổi đối với Điều khoản sử dụng. Gladeo đồng ý rằng trong phạm vi mà bất kỳ thay đổi hoặc bổ sung nào đối với các Điều khoản Sử dụng này mâu thuẫn với Bản sửa đổi này, các điều khoản của Bản sửa đổi này sẽ thay thế sự thay đổi hoặc bổ sung đó.

4. Hiệu quả.

Bản sửa đổi này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa các bên liên quan đến việc sửa đổi Điều khoản sử dụng và thay thế tất cả các thỏa thuận và hiểu biết trước đó, cả bằng văn bản và bằng miệng, giữa các bên liên quan đến việc sửa đổi tương tự. Bản sửa đổi này không nhằm trao bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào dưới đây cho bất kỳ người nào khác ngoài các bên. Các điều khoản của Điều khoản Sử dụng sửa đổi này được Gladeo coi là thông tin bí mật và, trong phạm vi pháp luật cho phép, Cơ quan Chính phủ sẽ duy trì sự tin cậy nghiêm ngặt và không tiết lộ tương tự cho bất kỳ bên thứ ba nào (ngoài các nhà thầu của họ bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ bảo mật tương tự và các tổ chức chính phủ khác được yêu cầu tuân theo các Cân nhắc của Chính phủ giống như Cơ quan Chính phủ) hoặc sử dụng tương tự cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc thực hiện nó theo các Điều khoản Sử dụng sửa đổi này.

5. Các điều khoản khác.

Gladeo đồng ý rằng họ sẽ không sử dụng logo, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại của bạn để ngụ ý sự chứng thực của bạn hoặc Chính phủ Liên bang về Dịch vụ Gladeo; tuy nhiên, với điều kiện là những điều đã nói ở trên sẽ không cấm Gladeo sử dụng logo, nhãn hiệu dịch vụ và tên thương mại của bạn khi cần thiết để chạy Dịch vụ Gladeo. Các Bên là các thực thể độc lập và không có gì trong Điều khoản Sử dụng hoặc Bản sửa đổi này tạo ra một cơ quan, quan hệ đối tác hoặc liên doanh. Không có nội dung nào trong Điều khoản Sử dụng hoặc Bản sửa đổi này bắt buộc bạn phải sử dụng các khoản chiếm đoạt hoặc phải chịu các nghĩa vụ tài chính ngoại trừ trong phạm vi trách nhiệm pháp lý có thể phát sinh từ việc bạn vi phạm Điều khoản Sử dụng được sửa đổi bởi Bản sửa đổi này. Các Bên thừa nhận và đồng ý rằng không có nghĩa vụ nào phát sinh từ Điều khoản sử dụng và Bản sửa đổi này phụ thuộc vào việc thanh toán phí của một bên cho bên kia.