Hospitality

Khách sạn, Chăm sóc cá nhân & Du lịch

Du lịch là du lịch cho mục đích giải trí, giải trí hoặc kinh doanh. Ngành khách sạn là một danh mục rộng lớn của các lĩnh vực trong ngành dịch vụ bao gồm chỗ ở, nhà hàng, lập kế hoạch sự kiện, công viên chủ đề, giao thông vận tải, tàu du lịch và các lĩnh vực bổ sung trong ngành du lịch.

Nhà tuyển dụng nổi bật
Khám phá nghề nghiệp trong khách sạn, chăm sóc cá nhân & du lịch
Spotlights
Công việc nổi bật
Bài viết gần đây