Biểu tượng bóng đèn

Đấng Tạo Hóa

Thích tạo ra những ý tưởng và sự vật mới. Dựa vào cảm xúc, trí tưởng tượng và cảm hứng. Thích làm việc với IDEAS và THINGS.

Nghề nghiệp

Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Công trình
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Quốc phòng & Không gian
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Công nghệ sinh học
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Tiếp thị và Quảng cáo
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Cộng đồng & Dịch vụ xã hội
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Thực phẩm và đồ uống
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Cộng đồng & Dịch vụ xã hội
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Quốc phòng & Không gian
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Quần áo & Phụ kiện
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Thực phẩm và đồ uống
Công nghệ
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Cộng đồng & Dịch vụ xã hội
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Khách sạn, Chăm sóc Cá nhân & Du lịch
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Cộng đồng & Dịch vụ xã hội
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Quần áo & Phụ kiện
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Ngân hàng & Dịch vụ tài chính
Cộng đồng & Dịch vụ xã hội
Quốc phòng & Không gian
Tiếp thị và Quảng cáo
Công nghệ sinh học
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Cộng đồng & Dịch vụ xã hội
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giáo dục
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Entrepreneurship
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Quần áo & Phụ kiện
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giáo dục
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Entrepreneurship
Các dịch vụ chuyên nghiệp khác
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Chính phủ, phi lợi nhuận & dịch vụ công cộng
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Quần áo & Phụ kiện
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao

Tiêu điểm liên quan

Robert Rice music teacher
Gladeo reporter Katelyn interviews Robert about his career as a music teacher.
Sonya Nielsen welder
Gladeo reporter Katelyn interviews Sonya about the advice she can give to young women pursuing a career in welding.
Sonya Nielsen welder
Gladeo reporter Katelyn interviews Sonya Nielsen about her career path as a welder.
Sonya Nielsen welder
Gladeo reporter Katelyn interviews Sonya about her career as a Welder at the Diamond Mine.
Kim và Assia
Xem và lắng nghe câu chuyện của Kimberly và Assia với tư cách là sinh viên Hỗ trợ Nha khoa tại Foothill College.
Daniel Vignon
Phóng viên Katelyn của Gladeo phỏng vấn Daniel về cách anh trở thành Trợ lý Giáo sư.