Xây dựng thương hiệu và bản sắc công ty

Biểu tượng
Biểu tượng Trình tạo
Biểu tượng
Biểu tượng bóng đèn
Biểu tượng
Biểu tượng Thumbs Up
Vai trò liên quan: Nhà thiết kế thương hiệu, Nhà thiết kế nhận diện hình ảnh, Chuyên gia nhận diện thương hiệu, Tư vấn nhận diện thương hiệu, Nhà thiết kế đồ họa (tập trung vào xây dựng thương hiệu), Nhà chiến lược thương hiệu, Nhà thiết kế logo, Nhà thiết kế thương hiệu và truyền thông, Nhà thiết kế trải nghiệm thương hiệu, Nhà thiết kế thương hiệu sáng tạo

Spotlights

Tiêu đề tương tự

Nhà thiết kế thương hiệu, Nhà thiết kế nhận dạng trực quan, Chuyên gia nhận diện thương hiệu, Tư vấn nhận diện thương hiệu, Nhà thiết kế đồ họa (tập trung vào xây dựng thương hiệu), Nhà chiến lược thương hiệu, Nhà thiết kế logo, Nhà thiết kế thương hiệu và truyền thông, Nhà thiết kế trải nghiệm thương hiệu, Nhà thiết kế thương hiệu sáng tạo

Mô tả công việc

Nhà thiết kế thương hiệu và nhận diện doanh nghiệp chịu trách nhiệm tạo và phát triển các yếu tố hình ảnh và nhận diện thương hiệu của một công ty hoặc tổ chức. Họ làm việc chặt chẽ với khách hàng, nhóm tiếp thị và các bên liên quan để hiểu các giá trị của thương hiệu, đối tượng mục tiêu và định vị thị trường. Họ chuyển những hiểu biết này thành các thiết kế hình ảnh hấp dẫn và tài sản thương hiệu truyền đạt bản chất của thương hiệu và cộng hưởng với khán giả.

Trách nhiệm công việc
 • Cộng tác với khách hàng hoặc các bên liên quan để hiểu mục tiêu thương hiệu, giá trị và đối tượng mục tiêu của họ.
 • Phát triển các khái niệm nhận diện thương hiệu, bao gồm logo, bảng màu, kiểu chữ và hướng dẫn trực quan.
 • Tạo và tinh chỉnh các yếu tố hình ảnh phù hợp với tính cách, giọng điệu và định vị của thương hiệu.
 • Thiết kế tài sản thế chấp thương hiệu như danh thiếp, tiêu đề thư, bao bì và tài liệu tiếp thị.
 • Đảm bảo tính nhất quán và tuân thủ các nguyên tắc thương hiệu trên các điểm tiếp xúc và kênh khác nhau.
 • Tiến hành nghiên cứu thị trường và phân tích đối thủ cạnh tranh để xác định xu hướng ngành và cơ hội khác biệt.
 • Trình bày các khái niệm và ý tưởng thiết kế cho khách hàng hoặc các bên liên quan và kết hợp phản hồi vào quá trình thiết kế.
 • Cộng tác với các copywriter, nhóm tiếp thị và các nhà thiết kế khác để đảm bảo thông điệp thương hiệu gắn kết.
 • Luôn cập nhật các xu hướng thiết kế, công nghệ mới nổi và các phương pháp hay nhất trong xây dựng thương hiệu và truyền thông trực quan.
 • Quản lý nhiều dự án và đáp ứng thời hạn trong khi vẫn duy trì các tiêu chuẩn thiết kế chất lượng cao.
Các kỹ năng cần thiết trong công việc
 • Thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa như Adobe Creative Suite (Illustrator, Photoshop, InDesign, v.v.).
 • Hiểu biết sâu sắc về các nguyên tắc xây dựng thương hiệu, nhận diện hình ảnh và thẩm mỹ thiết kế.
 • Sáng tạo và khả năng suy nghĩ khái niệm để phát triển bản sắc thương hiệu độc đáo.
 • Kỹ năng giao tiếp trực quan và kể chuyện tuyệt vời thông qua thiết kế.
 • Chú ý đến chi tiết và con mắt tinh tường về kiểu chữ, màu sắc và bố cục.
 • Khả năng hiểu và giải thích các yêu cầu của khách hàng và chuyển chúng thành các giải pháp thiết kế hiệu quả.
 • Kỹ năng quản lý dự án mạnh mẽ để xử lý nhiều dự án và đáp ứng thời hạn.
 • Kỹ năng hợp tác và làm việc nhóm để làm việc hiệu quả với các nhóm và khách hàng đa chức năng.
 • Kiến thức về quy trình và kỹ thuật in để sản xuất vật liệu in chất lượng cao.
 • Tư duy học tập liên tục để luôn cập nhật xu hướng ngành và tiến bộ thiết kế.

Nguồn cấp tin tức

Các khóa học và công cụ trực tuyến