Spotlights

Tiêu đề tương tự

Bác sĩ y khoa (MD), Bác sĩ gây mê sản khoa, Bác sĩ gây mê nhân viên, Nhân viên gây mê

Mô tả công việc

Dùng thuốc gây mê và thuốc giảm đau để kiểm soát cơn đau trước, trong hoặc sau phẫu thuật.

Trách nhiệm công việc
 • Theo dõi bệnh nhân trước, trong và sau khi gây mê và chống lại các phản ứng hoặc biến chứng bất lợi.
 • Ghi lại loại và số lượng gây mê và tình trạng bệnh nhân trong suốt quá trình.
 • Cung cấp và duy trì hỗ trợ sự sống và quản lý đường thở và giúp chuẩn bị cho bệnh nhân phẫu thuật khẩn cấp.
 • Quản lý thuốc gây mê hoặc an thần trong các thủ tục y tế, sử dụng các phương pháp tại chỗ, tiêm tĩnh mạch, cột sống hoặc đuôi.
 • Kiểm tra bệnh nhân, lấy tiền sử bệnh và sử dụng các xét nghiệm chẩn đoán để xác định nguy cơ trong quá trình phẫu thuật, sản khoa và các thủ tục y tế khác.
   
Kỹ năng công nghệ
 • Phần mềm thư điện tử — Microsoft Outlook Hot technology
 • Phần mềm y tế — AetherPalm InfusiCalc; Giám đốc gây mê EDImis; Phần mềm EMR hồ sơ bệnh án điện tử; Phần mềm MEDITECH Công nghệ nóng
 • Phần mềm trình bày — Microsoft PowerPoint Hot technology
 • Phần mềm bảng tính — Microsoft Excel Hot technology
 • Phần mềm xử lý văn bản — Công nghệ Microsoft Word Hot
Đồ họa thông tin

Nhấn vào đây để tải xuống đồ họa thông tin

Nguồn cấp tin tức

Các khóa học và công cụ trực tuyến