Về

Michelle là người đồng sáng lập và giám đốc điều hành của Gladeo và đam mê giúp đỡ trẻ em, từ mọi hoàn cảnh, tìm thấy và theo đuổi sự nghiệp mơ ước của chúng!