Spotlights

Tiêu đề tương tự

Nhân viên kế toán, Thư ký tài khoản phải trả / phải thu, Trợ lý kế toán, Trợ lý tài chính, Thư ký tài chính, Trợ lý tài khoản, Trợ lý tiền lương, Thư ký thanh toán, Trợ lý hoạt động tài chính, Kế toán cơ sở

Mô tả công việc

Trợ lý kế toán, hoặc Trợ lý kế toán nhân viên, chịu trách nhiệm hỗ trợ Kế toán viên với các nhiệm vụ kế toán và kế toán cơ bản. Nhiệm vụ của họ bao gồm đối chiếu hồ sơ ngân hàng, soạn thảo tài liệu tài chính và lập hóa đơn cho khách hàng hoặc thu tiền thanh toán.

Trách nhiệm công việc
  • Hỗ trợ Kế toán và các chuyên gia tài chính khác tạo và chỉnh sửa tài liệu tài chính.
  • Tổ chức các quy trình kế toán của công ty.
  • Đánh giá ngân sách tài chính và theo dõi chi phí.
  • Dự thảo và báo cáo thuyết trình tài chính.
  • Đối chiếu sổ sách tài chính bao gồm cả tiền đến và đi.
Các kỹ năng cần thiết trong công việc
  • Kỹ năng máy tính tốt với kiến thức về các chương trình kế toán và bảng tính phổ biến
  • Kỹ năng toán học 
  • Kỹ năng làm việc nhóm
  • Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và bằng lời nói mạnh mẽ 
  • Chú ý đến chi tiết
Giáo dục và đào tạo cần thiết

Tối thiểu bằng tốt nghiệp trung học hoặc tương đương thường được yêu cầu để làm Trợ lý Kế toán, nhưng nhiều công ty thích ứng viên có bằng cao đẳng hoặc cử nhân. Có một số trường cao đẳng cũng cung cấp chứng chỉ về nghiên cứu Trợ lý Kế toán. Những bằng cấp này chuẩn bị cho các ứng cử viên để quản lý các trách nhiệm tài chính dự kiến của một Trợ lý Kế toán. Bởi vì Trợ lý Kế toán được coi là một vị trí cấp đầu vào, thông thường sinh viên kế toán hiện tại sẽ theo đuổi một vị trí như một trong khi họ đang học để trở thành một Kế toán viên.

Nguồn cấp tin tức

Các khóa học và công cụ trực tuyến