Spotlights

Tiêu đề tương tự

Chuyên gia công nghệ mô phỏng, Chuyên gia vận hành mô phỏng, Kỹ thuật viên mô phỏng, Điều phối viên mô phỏng y tế, Trợ lý phòng thí nghiệm mô phỏng, Kỹ thuật viên mô phỏng chăm sóc sức khỏe, Quản lý trung tâm mô phỏng

Mô tả công việc

Kỹ thuật viên mô phỏng lâm sàng là một cá nhân chuyên về cả công nghệ và phương pháp được sử dụng trong việc lập kế hoạch, chuẩn bị và thực hiện các sự kiện giáo dục và đào tạo chăm sóc sức khỏe dựa trên mô phỏng.

Trách nhiệm công việc
 • Thiết lập và cấu hình mô phỏng y tế cho các tình huống đào tạo khác nhau.
 • Lập trình mô phỏng để mô phỏng các điều kiện và phản ứng y tế cụ thể.
 • Giám sát và kiểm soát mô phỏng trong các buổi đào tạo để đảm bảo trải nghiệm thực tế cho người học.
 • Khắc phục sự cố kỹ thuật với thiết bị mô phỏng và thực hiện các sửa chữa hoặc điều chỉnh cần thiết.
 • Phối hợp với các nhà giáo dục và chuyên gia chăm sóc sức khỏe để thiết kế và thực hiện các chương trình đào tạo dựa trên mô phỏng.
 • Bảo trì, cập nhật thiết bị, phần mềm mô phỏng thường xuyên.
 • Hỗ trợ các buổi phỏng vấn sau khi mô phỏng để cung cấp phản hồi và nâng cao kết quả học tập.
Các kỹ năng cần thiết trong công việc
 • Năng khiếu kỹ thuật: Kỹ thuật viên mô phỏng lâm sàng nên có hiểu biết sâu sắc về thiết bị mô phỏng y tế, bao gồm ma-nơ-canh, hệ thống thực tế ảo, huấn luyện viên tác vụ và phần mềm liên quan. Họ phải thành thạo trong việc thiết lập, hiệu chỉnh và khắc phục sự cố thiết bị này.
 • Giải quyết vấn đề: Có thể xác định và giải quyết các vấn đề kỹ thuật với thiết bị mô phỏng là điều cần thiết. Kỹ thuật viên mô phỏng lâm sàng phải có kỹ năng giải quyết vấn đề tuyệt vời để đảm bảo các buổi đào tạo diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.
 • Giao tiếp: Giao tiếp hiệu quả là rất quan trọng trong vai trò này. Kỹ thuật viên cần tương tác với các nhà giáo dục, chuyên gia chăm sóc sức khỏe và người học để hiểu các yêu cầu đào tạo, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tạo điều kiện cho các buổi đào tạo.
 • Hợp tác: Làm việc chặt chẽ với các nhà giáo dục và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác để thiết kế và thực hiện các chương trình đào tạo dựa trên mô phỏng đòi hỏi kỹ năng hợp tác và làm việc nhóm.
 • Tổ chức: Quản lý và bảo trì thiết bị mô phỏng, lên lịch các buổi đào tạo và đảm bảo rằng các mô phỏng được thiết lập đúng cách và sẵn sàng để sử dụng đòi hỏi kỹ năng tổ chức mạnh mẽ.
Lộ trình tiêu biểu
Lộ trình kỹ thuật viên mô phỏng lâm sàng

Nguồn cấp tin tức

Các khóa học và công cụ trực tuyến