Nhà điều hành máy in

Biểu tượng
Biểu tượng Trình tạo
Biểu tượng
Biểu tượng bảng tạm
Vai trò liên quan: Nhà điều hành báo chí kỹ thuật số, Nhà điều hành báo chí flexographic, Nhà điều hành báo chí offset, Người báo chí offset, Nhà điều hành báo chí, Người báo chí, Máy in, Nhà điều hành báo in, Người in ấn, Nhà điều hành báo chí web

Spotlights

Tiêu đề tương tự

Nhà điều hành báo chí kỹ thuật số, Nhà điều hành báo chí flexographic, Nhà điều hành báo chí offset, Người điều hành báo chí, Người điều hành báo chí, Người báo chí, Máy in, Nhà điều hành báo in, Người báo in, Nhà điều hành báo chí web

Mô tả công việc

Thiết lập và vận hành các máy in kỹ thuật số, letterpress, in thạch bản, flexographic, gravure hoặc các máy in khác. Bao gồm máy in offset ngắn hạn.

Trách nhiệm công việc
  • Bắt đầu ép và kéo bằng chứng để kiểm tra độ phủ và mật độ mực, căn chỉnh và đăng ký.
  • Kiểm tra lệnh công việc để xác định số lượng cần in, thông số kỹ thuật chứng khoán, màu sắc hoặc hướng dẫn in đặc biệt.
  • Điều chỉnh tốc độ dòng chảy của đài phun mực.
  • Xác minh rằng giấy và mực đáp ứng các thông số kỹ thuật cho một công việc nhất định.
  • Thu thập và kiểm tra các mẫu ngẫu nhiên trong quá trình in để xác định bất kỳ điều chỉnh cần thiết nào.
Các kỹ năng cần thiết trong công việc
  • Phân tích kiểm soát chất lượng - Tiến hành kiểm tra và kiểm tra các sản phẩm, dịch vụ hoặc quy trình để đánh giá chất lượng hoặc hiệu suất.
  • Giám sát hoạt động - Xem đồng hồ đo, mặt số hoặc các chỉ báo khác để đảm bảo máy hoạt động bình thường.
  • Giám sát - Giám sát / Đánh giá hiệu suất của bản thân, các cá nhân hoặc tổ chức khác để cải thiện hoặc thực hiện hành động khắc phục.
  • Vận hành và kiểm soát - Kiểm soát hoạt động của thiết bị hoặc hệ thống.
  • Lắng nghe tích cực - Chú ý đầy đủ đến những gì người khác đang nói, dành thời gian để hiểu những điểm được đưa ra, đặt câu hỏi khi thích hợp và không ngắt lời vào những thời điểm không thích hợp.
Lộ trình tiêu biểu
Lộ trình vận hành báo in

Nguồn cấp tin tức

Các khóa học và công cụ trực tuyến