Spotlights

Tiêu đề tương tự

Thanh tra kiểm soát chất lượng, Thanh tra hàn được chứng nhận (CWI), Thanh tra NDT (Thử nghiệm không phá hủy), Kỹ sư hàn, Kỹ thuật viên hàn, Giám sát hàn

Mô tả công việc

Thanh tra hàn là một chuyên gia chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các quy trình hàn và mối hàn đáp ứng các tiêu chuẩn, quy tắc và yêu cầu chất lượng của ngành. Chúng đóng một vai trò quan trọng trong việc xác minh tính toàn vẹn của các thành phần và cấu trúc hàn trong các ngành công nghiệp khác nhau như xây dựng, sản xuất, dầu khí, hàng không vũ trụ, v.v.

Trách nhiệm công việc
 • Kiểm tra mối hàn: Nhiệm vụ cốt lõi của thanh tra hàn là kiểm tra trực quan các mối hàn để tìm các khuyết tật, chẳng hạn như vết nứt, độ xốp, thâm nhập không hoàn toàn và kích thước hạt không phù hợp, trong số những người khác.
 • Đảm bảo chất lượng: Họ đảm bảo rằng các quy trình hàn được tuân thủ chính xác và công việc hàn đáp ứng các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật cần thiết.
 • Tuân thủ mã: Giám định viên hàn phải quen thuộc với các quy tắc và tiêu chuẩn hàn có liên quan (ví dụ: AWS D1.1, Mã nồi hơi và bình chịu áp lực ASME) và đảm bảo rằng các hoạt động hàn tuân thủ các hướng dẫn này.
 • Kiểm tra tài liệu: Họ ghi lại kết quả kiểm tra, duy trì báo cáo kiểm tra chi tiết và đưa ra các báo cáo không tuân thủ khi cần thiết.
 • Kiểm tra vật liệu: Thanh tra hàn cũng có thể kiểm tra các vật liệu được sử dụng trong quá trình hàn, bao gồm kim loại cơ bản, vật liệu phụ và vật tư tiêu hao, để đảm bảo chúng đáp ứng các yêu cầu cụ thể.
 • Thử nghiệm không phá hủy (NDT): Một số thanh tra hàn có thể thực hiện hoặc giám sát các phương pháp kiểm tra không phá hủy như chụp X quang, kiểm tra siêu âm, kiểm tra hạt từ tính và kiểm tra thâm nhập thuốc nhuộm để đánh giá chất lượng mối hàn hơn nữa.
 • Đánh giá quy trình hàn: Họ xem xét các quy trình và trình độ hàn để đảm bảo chúng phù hợp với các yêu cầu và tiêu chuẩn của dự án.
 • Tuân thủ an toàn: Đảm bảo rằng các giao thức an toàn được tuân thủ trong quá trình hàn là điều cần thiết để bảo vệ cả thợ hàn và môi trường làm việc.
Các kỹ năng cần thiết trong công việc
 • Kiến thức kỹ thuật: Hiểu biết sâu sắc về các quy trình, kỹ thuật hàn và tiêu chuẩn công nghiệp là rất quan trọng để kiểm tra hiệu quả.
 • Kỹ năng kiểm tra trực quan: Khả năng xác định trực quan các khuyết tật và khiếm khuyết mối hàn là rất cần thiết.
 • Chú ý đến chi tiết: Thanh tra hàn phải tỉ mỉ trong việc kiểm tra và tài liệu của họ.
 • Giải thích các quy tắc và tiêu chuẩn: Làm quen với các quy tắc và tiêu chuẩn hàn là cần thiết để đảm bảo tuân thủ.
 • Kỹ năng giao tiếp: Giao tiếp tốt là điều cần thiết để báo cáo kết quả, thảo luận các vấn đề với thợ hàn và hợp tác với các bên liên quan khác.
 • Giải quyết vấn đề: Có thể xác định và khắc phục sự cố các vấn đề liên quan đến hàn là rất có giá trị.
 • Chứng nhận: Nhiều vị trí kiểm định viên hàn yêu cầu các chứng chỉ như AWS Certified Welding Inspector (CWI) hoặc CSWIP (Certification Scheme for Welding and Inspection Personnel).
 • Nhận thức về an toàn: Kiến thức về các quy trình an toàn và khả năng thực thi các tiêu chuẩn an toàn là rất quan trọng.
 • Kỹ năng phân tích: Đánh giá dữ liệu hàn và kết quả thử nghiệm có thể yêu cầu khả năng phân tích.
 • Cầu thủ đồng đội: Làm việc với các nhóm hàn và các bên liên quan của dự án đòi hỏi một thái độ hợp tác.
Lộ trình tiêu biểu
Lộ trình thanh tra hàn

Nguồn cấp tin tức

Các khóa học và công cụ trực tuyến