Âm nhạc

Âm nhạc

Ngành công nghiệp âm nhạc bao gồm các cá nhân và tổ chức kiếm tiền bằng cách viết các bài hát và tác phẩm âm nhạc, tạo và bán nhạc thu âm và bản nhạc, trình bày các buổi hòa nhạc, cũng như các tổ chức hỗ trợ, đào tạo, đại diện và cung cấp cho người sáng tạo âm nhạc.

Nhà tuyển dụng nổi bật
Khám phá nghề nghiệp trong âm nhạc
Spotlights
Công việc nổi bật
Bài viết gần đây