Đội

Michelle

 

MICHELLE CHO

Đồng sáng lập và CEO, Trưởng phòng Nội dung

 

 

 

 

 

 

Grace Cho

 

 

GRACE CHO

Đồng sáng lập và COO, Trưởng phòng Sản phẩm

 

 

 

 

 

katelyn

 

 

KATELYN TORRES

Phóng viên trên sóng truyền hình

 

 

 

 

 

Matt Cates

 

 

MATT CATES

Người viết nội dung

 

 

 

Jerel Smith

 

JEREL SMITH

Nhà sản xuất video