Bạn muốn làm việc tại một công ty khởi nghiệp? Cho chúng tôi xem bạn có thể viết mã

Bạn muốn làm việc tại một công ty khởi nghiệp? Không cần sơ yếu lý lịch, chỉ cần cho chúng tôi thấy bạn có thể viết mã. 

Tin tốt! Gladeo đã hợp tác với Triplebyte để giúp bạn có được một công việc công nghệ tuyệt vời. Triplebyte là một nền tảng tuyển dụng đưa bạn qua quá trình phỏng vấn kỹ thuật, kết hợp bạn với những cơ hội tuyệt vời và cung cấp phản hồi được cá nhân hóa về điểm mạnh và điểm yếu của bạn.

Thực hiện một cuộc phỏng vấn kỹ thuật và được theo dõi nhanh chóng thông qua quá trình tuyển dụng tại hơn 450+ công ty bao gồm Adobe, Cruise, Instacart, Dropbox và hàng trăm công ty giai đoạn trung và đầu khác. 

Bước đầu tiên trong quy trình là thực hiện một trong những câu đố của họ dưới đây! (Và đừng lo lắng, nó miễn phí 100% cho các ứng viên và sẽ luôn như vậy.)

TripleTripleDữ liệuDevAndroid di độngIOS di động